Individuelle stævner (alle niveauer)


Som spiller i Herning Badminton Klub kan du tilmelde dig individuelle stævner over hele landet. Bemærk at betegnelsen "stævne" og "turnering" bruges i flæng og dækker over præcis det samme.

BadmintonPlayer
Spillere, tilmeldinger, resultater og ranglister administreres på hjemmesiden badmintonplayer.dk. For at kunne deltage i et individuelt stævne skal du derfor starte med at oprette en profil og herefter oprette dit barn som spiller. Følg vejledningerne på siden (og spørg en træner eller et bestyrelsesmedlem, hvis du er i tvivl om noget).

Hvilken række skal du tilmelde dit barn?
Rækkerne til et stævne inddeles efter tre ting:

  1. Køn (drenge/piger)
  2. Alder (U9, U11, U13, U15 og U17/19)
  3. Niveau (Elite, Mester, A, B, C og D)

Desuden kan der (som oftest) i hver række tilmeldes i følgende:

  • Single (herresingle/damesingle)
  • Double (herredouble/damedouble)
  • Mixeddouble (dreng og pige sammen)

Rangliste (niveau)
Som nybegynder indplaceres man på den landsdækkende rangliste med et pointtal, der svarer til laveste niveau (= D). Efter hvert stævne reguleres ranglistepointene i forhold til spillerens resultater. Der kan både reguleres op og ned, og niveauet opgøres for hver af de tre nævnte kategorier (single, double, mixeddouble) og desuden som et overordnet pointtal.

Når en spiller når et vist antal ranglistepoint, vil han/hun fremadrettet skulle tilmelde sig iindividuelle stævner i en højere række (fx C).

Den aktuelle række vil altid fremgå af spillerens profil på badmintonplayer.dk.

Det store ranglisteræs
Som spiller (og i høj grad også som forælder) er det nemt at lade sig rive med af al snakken om ranglistepoint og oprykninger. Men husk på, at ranglisten først og fremmest er skabt for at sikre alle spillere så jævnbyrdige (og dermed sjove og lærerige) kampe som muligt.

Det bør derfor aldrig blive det altoverskyggende mål at skrabe flest mulig point sammen og hurtigst muligt rykke op på det næste niveau. Hverken for dit barn eller for dig.

Som forælder kan du bidrage til dit barns spilleglæde ved at fokusere på PROCESSEN frem for på RESULTATERNE. Det gør du fx ved at spørge "Var det sjovt?" frem for "Hvordan gik det?" (underforstået "Vandt du?")